Zipato Z-Wave Extension Modul (for Zipabox 2)

0

Đặt hàng: ZIPEZWAVE
Mã vạch(EAN): 3858890733952
Nhà sản xuất: Zipato
Số hiệu:
Giao thức:

Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Zipato Z-Wave Extension Modul (for Zipabox 2)”

Zipato Z-Wave Extension Modul kết nối Zipabox 2 với các thiết bị có công nghệ Z-Wave. Các thiết bị này có thể kết hợp được với nhiều thiết bị công nghệ khác (ví dụ: KNX).

– Đặc trưng:

Mô-đun kết nối với Zipato Zipabox2 (ZIPEBOX2)

Kết nối thiết bị Z-Wave với Zipabox2

Cổng có sẵn cho các mô-đun bổ sung

 

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Zipato.

Các liên kết liên quan đến “Zipato Z-Wave Extension Modul (for Zipabox 2)”

 Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

 Các sản phẩm khác của Zipato