PHỤ KIỆN BICOM432-40-WM1

  •  GOAEBICOM432
  •  3838651300012
  •  Qubino (Goap)
  •  BICOM432
Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Qubino Smart Meter Accessory BICOM432-40-WM1”

Qubino Smart Meter Accessory BICOM432-40-WM1

Để có thể kết nối và đấu dây chính xác, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn và ảnh chụp sản phẩm.

Điện áp: 230V ± 10%, 50-60Hz

Hiện hành: 32A, 4 cực

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Qubino.

Các liên kết liên quan đến “Qubino Smart Meter Accessory BICOM432-40-WM1”

Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

Các sản phẩm khác của Qubino (Goap)