PHỤ KIỆN IKA232-20/230 V

  •  GOAEIKA23220
  •  3838733074046
  •  Qubino (Goap)
  •  IKA23220
Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Qubino Smart Meter Accessory IKA232-20/230 V”

Qubino Smart Meter Accessory IKA232-20/230 V

Để có thể kết nối và đấu dây chính xác, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn và ảnh chụp sản phẩm.

Điện áp: 230V ± 10%, 50-60Hz

Hiện hành: 32A, 2 cực

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Qubino.

Liên kết liên quan đến “Qubino Smart Meter Accessory IKA232-20/230 V”

 Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

 Các sản phẩm khác của Qubino (Goap)