MCO Home – External Sensor for MCOEMH7H-EH2

0

Đặt hàng: MCO_900090
Mã vạch(EAN): 4251295700977
Nhà sản xuất: MCO Home
Số hiệu:
Giao thức:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “MCO Home – External Sensor for MCOEMH7H-EH2”

Thiết bị cảm biến bên ngoài dành cho bộ điều nhiệt sưởi sàn điện từ MCO cần được kết nối trực tiếp với bộ điều nhiệt. Cảm biến được sử dụng cho mục đích bảo vệ khi nhiệt độ quá nóng.

Để bảo vệ khi nhiệt độ quá nóng, bộ cảm biến sẽ được đặt gần với sàn nhà để có thể ghi nhận được nhiệt độ của sàn. Dữ liệu nhiệt độ của thiết bị này không có màn hình để hiển thị, cũng không được truyền qua Z-Wave, mà chỉ được ghi nhận bên trong thiết bị.

Đặc trưng:

    • Bảo vệ trong tình trạng quá nhiệt của bộ điều nhiệt
    • NTC R25 ℃ = 15KΩ B25 ℃ / 50 ℃ = 3550K
    • Chiều dài: 3m
    • Cảm biến tương thích với MCO Home – Electrical Heating Thermostat có cảm biến độ ẩm (MCOEMH7H-EH2).

Các liên kết liên quan đến “MCO Home – External Sensor for MCOEMH7H-EH2”

Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

Các sản phẩm khác của MCO Home