Secure Pipe Sensor (1m cable)

0

Đặt hàng: SEC_SES002
Mã vạch(EAN):  5015914220005
Nhà sản xuất: Secure
Số hiệu:
Giao thức:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Secure Pipe Sensor (1m cable)”

SES 002 và SES 003 là cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số có dây được thiết kế để đo nhiệt độ bề mặt của đường ống dòng nước nóng và bồn chứa nước nóng trong các thiết bị sưởi ấm và thiết bị nước nóng. SES 002 và SES 003 được sử dụng với cảm biến nhiệt độ SES 302 treo tường hoặc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SES 303 trong mạng Z-Wave. Cả hai cảm biến này đều không thể sử dụng độc lập được.

Đặc trưng:

    • Cảm biến nhiệt độ hoạt động với cáp
    • Chỉ hoạt động khi SES 302 và SES 303 hoạt động

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Bảo mật.

Các liên kết liên quan đến “Secure Pipe Sensor (1m cable)”

  Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

  Các sản phẩm khác của Secure