Aeotec Clamp Power Meter – one clamp GEN5 (60A)

  •  AEOEZW095C1A60
  •  1220000014381
  •  Aeotec
  •  ZW095C1A60
Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Aeotec Clamp Power Meter – one clamp GEN5 (60A)”

Aeon Labs Smart Energy Monitor là thiết bị giám sát năng lượng giúp tiết kiệm chi phí cho toàn bộ ngôi nhà của bạn. Được lắp đặt với nguồn điện nhà bạn, đồng hồ đo năng lượng giúp bạn theo dõi được tổng điện năng tiêu thụ của toàn bộ tòa nhà. Các kẹp thông minh giúp báo cáo việc sử dụng năng lượng và giúp bạn kiểm soát việc sử dụng năng lượng, đồng hồ tính theo watt hoặc kilowatt /giờ và theo thời gian thực.

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Aeotec.

Các liên kết liên quan đến “Aeotec Clamp Power Meter – one clamp GEN5 (60A)”

 Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

 Các sản phẩm khác của Aeotec

QUY CÁCH

Article Dimensions (WxHxL) 100 x 130 x 40 mm
Package Dimensions (WxHxL) 172 x 187 x 68 mm
Article net weight 0.285 Kg
Article gross weight 0.477 Kg
Z-Wave Plus
WEEE
CE
IP-Rating IP44

HƯỚNG DẪN

TƯƠNG THÍCH

Compatibility list


Z-Wave Controller Controller Revision Compatibility status Comment
Aeotec Smart Home Hub – Works as a SmartThings Hub – EU  partly compatible
FIBARO Home Center 3 5.021.38  fully compatible
FIBARO Home Center 3 5.021.38  not compatible
FIBARO Home Center 3 5.31.33  partly compatible it is displayed “not configured”
FIBARO Home Center 3 Lite 5.31.33  partly compatible it is displayed “not configured”
FIBARO Home Center 3 Lite 5.021.38  not compatible
FIBARO Home Center 3 Lite 5.021.38  fully compatible
homee Z-Wave Cube 2.28.4  fully compatible
homee Z-Wave Cube 2.14.1  fully compatible
homee Z-Wave Cube 2.16.2  fully compatible
Homey Pro 5.0.2  fully compatible
RaZberry EU V2.2.5  fully compatible
RaZberry EU V2.3.8  fully compatible
RaZberry EU 3.0.6  fully compatible
RaZberry EU V2.3.7RC  partly compatible Manual confirmation of meters CC http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices[XX].instances[0].commandClasses[50].data.interviewDone.value=true
RaZberry EU V2.3.8  fully compatible
USB Stick incl. Z-Way Controller Software V2.3.7RC  partly compatible Manual confirmation of meters CC http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices[XX].instances[0].commandClasses[50].data.interviewDone.value=true
USB Stick incl. Z-Way Controller Software V2.3.8  fully compatible
USB Stick incl. Z-Way Controller Software V2.2.5  fully compatible
USB Stick incl. Z-Way Controller Software 3.0.6  fully compatible
USB Stick incl. Z-Way Controller Software V2.3.8  fully compatible
VERA PLUS Smart Home Gateway 1.7.4970  fully compatible
VERA PLUS Smart Home Gateway 1.7.2236  partly compatible Voltage and power are not displayed
VERA SECURE Smart Home Gateway 1.7.4970  fully compatible
VERA SECURE Smart Home Gateway 1.7.2236  partly compatible Voltage and power are not displayed
Z-Wave.Me RaZberry2 – Z-Wave Plug-On Module for Raspberry Pi 3.0.6  fully compatible
Z-Wave.Me RaZberry2 – Z-Wave Plug-On Module for Raspberry Pi V2.3.8  fully compatible
Z-Wave.Me RaZberry2 – Z-Wave Plug-On Module for Raspberry Pi V2.3.7RC  partly compatible Manual confirmation of meters CC http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices[XX].instances[0].commandClasses[50].data.interviewDone.value=true
Z-Wave.Me RaZberry2 – Z-Wave Plug-On Module for Raspberry Pi V2.3.8  fully compatible
Z-Wave.Me RaZberry2 – Z-Wave Plug-On Module for Raspberry Pi V2.2.5  fully compatible
Z-Wave.Me UZB Smart Home Stick V2.3.8  fully compatible
Z-Wave.Me UZB Smart Home Stick V2.3.8  fully compatible
Z-Wave.Me UZB Smart Home Stick 3.0.6  fully compatible
Z-Wave.Me UZB Smart Home Stick V2.3.7RC  partly compatible Manual confirmation of meters CC http://IP:8083/ZWave.zway/Run/devices[XX].instances[0].commandClasses[50].data.interviewDone.value=true
Z-Wave.Me UZB Smart Home Stick V2.2.5  fully compatible
Zipato Zipabox 2 1.3.61  fully compatible
Zipato Zipabox 2 1.3.101ut2  fully compatible
Zipato Zipatile 2 1.3.61  fully compatible
Zipato Zipatile 2 1.3.101ut2  fully compatible

CÔNG NGHỆ