Secure Temperature Sensor

0

Đặt hàng: SEC_SES301
Mã vạch(EAN): 5015914840067
Nhà sản xuất: Secure
Số hiệu:
Giao thức:

Mô tả

Thông tin sản phẩm “Secure Temperature Sensor”

Temperature Sensor (SEC_SES301) là một thiết bị cảm biến nhiệt độ hoạt động bằng pin. Nó sử dụng các lệnh không dây Z-Wave để gửi dữ liệu nhiệt độ đến bộ điều khiển. Thiết bị được xếp hạng IP 30 và sử dụng được trong môi trường khô ráo. Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ là +/- 0,5 độ.

Tải xuống hình ảnh có độ phân giải cao cho các sản phẩm Bảo mật.

Các liên kết liên quan đến “Secure Temperature Sensor”

 Bạn có câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm này không?

 Các sản phẩm khác của Secure